Aktuality

24. 04. 2017

Věž / Tower

V současnosti probíhá generální oprava vnějšího pláště věže Staroměstské radnice. V souvislosti s pracemi bude od poloviny května do konce listopadu 2017 zcela uzavřena radniční věž. Historických interiérů se omezení netýkají. Jako náhrada za uzavřenou vyhlídku z věže bude po dobu oprav součástí vstupenky do Staroměstské radnice výstup na věž Novoměstské radnice na Karlově náměstí.


The Old Town Hall tower is undergoing general repair. In the period of mid-May to November 2017 the tower will be completely closed to visitors. The historical interiors are not affected and remain open daily. As a replacement for the closed prospect from the tower, the tickets to the Old Town Hall will include the vista from the New Town Hall tower at Karlovo náměstí / Square.