Ostatní figury

Kohout

Figurka kohouta symbolizuje život. Jeho kokrháním vždy končí přehlídka apoštolů, aby se za hodinu mohla opět předvést kolemjdoucím. Pozlacená figurka kohouta není pohyblivá. K orloji byla doplněna teprve v letech 1880/1882 spolu se zvukem kohoutího kokrhání. Zvuk vzniká stlačením měchu při zavírání okének.

Kamenný anděl

Kamenné poprsí anděla vzniklo jako jedna z nejstarších plastik na orloji. Původně se jednalo o polychromovanou gotickou plastiku s nápisem na pásce, který dnes již není patrný. Originál byl poškozen v květnu 1945 a musel být nahrazen kopií.

Marnivec

Figurka Marnivce se vyznačuje zrcadlem. Dřevěná, polychromovaná soška kývá nesouhlasně hlavou a zároveň se vzhlíží v zrcadle. Většinou je považována za symbol lidské marnivosti. Byla nově vytvořena po 2. světové válce, neboť tato strana pohyblivé figurální výzdoby orloje byla zcela zničena během požáru radnice v květnu 1945.

Lakomec

Figurka Lakomce se vyznačuje holí a měšcem. Kromě nesouhlasného pohybu hlavou také hrozí holí a třese měšcem. Je symbolem neřesti a lakomství. Byla nově vytvořena po 2. světové válce, neboť byla v květnových dnech 1945 zcela zničena.

Smrtka

Kostlivec či smrtka se vyznačuje přesýpacími hodinami, kterými otáčí jako symbol odměřování času života. Svým zvoněním a souhlasným kýváním připomíná všem neodvratný osud. Figurka smrtky byla nejstarší součástí figurální výzdoby orloje již od konce 15. století.

Turek

Figurka Turka je zobrazena s loutnou. Polychromovaná dřevořezba je často považována za symbol rozmařilosti či rozkoše ve smyslu lidské neřesti. Objevují se však i jiná vysvětlení.

Archanděl Michael

Socha archanděla Michaela kopím ukazovala nejprve platný údaj na kalendářní desce, od Mánesova pootočení kalendária ukazuje na ukazatel v horní části ciferníku. Měla by tedy být na orloji od zavedení kalendářní desky. Asi nejstarší datovaná zpráva určující autora je patrně z roku 1787.

Filozof

Dřevěná, polychromovaná figurka s knihou je na orloji v této podobě teprve od úpravy uskutečněné po 2. světové válce. Autorem je Vojtěch Sucharda.

Hvězdář

Dřevěná, polychromovaná figurka s dalekohledem, původně představovala jednoho z pražských měšťanů. Teprve po 2. světové válce Vojtěch Sucharda přidal figurce zmíněný dalekohled.

Kronikář

Či také písař je dřevěná, polychromovaná figurka s brkem a svitkem pergamenu. Do dnešní podoby byla provedena Vojtěchem Suchardou po 2. světové válce.