O historických sálech

Zajímá vás, kudy šla historie a kde byl roku 1458 zvolen Jiří z Poděbrad českým králem? Potom navštivte Staroměstskou radnici.

Staroměstskou radnici tvoří komplex několika gotických domů, postupně připojovaných do jednoho celku. Nejzajímavějším dokladem stavebního vývoje celé radnice jsou její historické interiéry, jež pocházejí z různých období. Nejcennější památkou a středem všeho bývalého dění je pozdněgotická radní síň s bohatě zdobeným záklopovým stropem. Z ní je přes tzv. primátorský salonek přístupná radniční gotická kaple z konce 14. století, která nabízí pohled na figury apoštolů. Jiříkova síň má název podle busty krále Jiřího z Poděbrad autora Tomáše Seidana z roku 1873. Úprava síně pochází z 30. let 20. století od slavného architekta Pavla Janáka. Brožíkova síň, jež zabírá výšku dvou pater, byla do dnešní podoby upravena r. 1910 architektem Josefem Chocholem. Původně sloužila jako zasedací síň pražského zastupitelstva, dnes je sálem reprezentačním. Pojmenována je podle autora dvou rozměrných pláten (8 x 5 m) Václava Brožíka: Mistr Jan Hus před Kostnickým koncilem a Volba Jiřího z Poděbrad českým králem.

Historické sály